En annan favorit, gammal som gatan är David Gray. Han gjorde en platta 1999 som heter "White Ladder" och är härmed sedan lika länge rekommenderat.

Hörde hans "Please Forgive me" på Letterman och sedan dess har örona spetsats på allt han gjort